Kampania promująca Rzemiosło – Projekt Pracownie / Agencja JetLine

W poniedziałek 12 października wystartowała emisja nowych spotów w ramach kampanii o rzemiośle, którą Projekt Pracownie realizuje z agencją

Jet Line. Na ulicach 6 miast w Polsce będzie można obserwować multimedialne ekrany a na nich wyświetlane zdjęcia z pracowni rzemieślników: kowala, stolarza, szklarza, złotnika ( Schiffers ! ;- ) ) i kaletnika….
#projektpracownie #rzemiosło